Vinden wat u zoekt ...

 

In onze Verhuur Cataloog kan u zoeken op Event-Thema (fotomenu); per Themagroep of Productcategorie (respectieve menulijsten); of op Zoekwoord

Vrijwel alle decorstukken, rekwisieten, meubilair, spelattributen, etc. zijn verkrijgbaar in losse huur. Artikelen die u zelf in ons magazijn kan afhalen worden in de Cataloog aangeduid met 'Afhaal' 

Het ruime verhuurassortiment wordt verder aangevuld met een aantal (feest) artikelen voor eenmalig gebruik. Deze worden in de Cataloog aangeduid met ‘Koop’  

 

Prijzen en Condities

alle op deze website opgegeven prijzen zijn exclusief BTW

 

'Uit Afhaalmagazijn'

Alle zaken 'Uit Afhaalmagazijn' huurt u aan een vast forfait dat geldt voor een afhaalperiode. Een afhaalperiode bedraagt maximaal drie dagen, maar wij zijn daar flexibel in en zien niet op een dagje wanneer u dat beter uitkomt. Wel vragen wij u om goed af te spreken en het overeengekomen tijdstip voor de afhaling en het terugbrengen stipt na te leven, zodat wij op onze beurt onze verplichtingen naar de andere huurders kunnen nakomen

Artikelen 'Uit-Afhaalmagazijn' worden door ons niet geleverd of teruggehaald. Indien u niet met eigen (of gehuurd) transport ophaalt, dient u dus zelf een bekwame transporteur aan te stellen die de gemaakte afspraken naleeft. Indien gewenst kunnen wij u voor grotere bestellingen een gespecialiseerde verhuisfirma aanraden waar we goede ervaringen mee hebben.

Raadpleeg onze sectie Transport voor meer details

 

Wanneer u voor langere termijn wenst te huren, bv voor een toneelopvoering, het inrichten van een etalage of een ontspanningsruimte, gelden aangepaste tarieven. Gelieve ons hiervoor te contacteren op info@inspirationdecors.be

 

'Speciaal Transport & Montage'

Ook grotere decorsstukken proberen wij zo simpel mogelijk te moduleren, zodat u deze met een minimum aan handigheid toch zelf kan opstellen. Maar bepaalde delicate en/of complexe artikelen kunnen niet zelf worden afgehaald en dienen dan ook uitsluitend door vakkundig personeel vervoerd en ge(de)monteerd te worden

Deze artikelen hebben meestal een naakte huurprijs per dag en worden in de Cataloog aangeduid met ‘+ transport’. De logistieke (meer)kost wordt beïnvloed door diverse factoren (afstand/aantal/tijdstip/…) en wordt geval per geval berekend. Indien de huurder een handje toesteekt bij de op- en afbouw zijn de montagekosten doorgaans wel reeds inbegrepen 

 

'Aanwezigheid op uw Evenement'

Het is mogelijk - en in een beperkt aantal gevallen zelfs verplicht - om via ons ook personeel te boeken dat aanwezig zal zijn op uw evenement. Het gaat hier dan voornamelijk om toezichtpersoneel dat specifiek instaat voor de door ons geleverde kraampjes, toestellen en/of attracties

De prijs per uur voor fysieke aanwezigheid is wederom afhankelijk van een aantal zaken (verplaatsingskosten, aantal operatoren, tijdstip, aantal uren, …) en wordt geval per geval bekeken. Na ontvangst van uw aanvraag bekomt u hiervoor een uitgewerkte (vrijblijvende) offerte

 

'Sfeerpakketten'

Bij de meeste thema's kan u onderaan een aantal reeds uitgewerkte sfeerpakketten en party-packs vinden aan een voordelige prijszetting. U kan hier eventueel nog beperkte wijzigingen in aanbrengen die volgens een vast kortingpercentage worden verrekend  

 

Waarborgsom

Uiteraard dient u als een goed huisvader zorg te dragen voor de artikelen die u in huur neemt en moet u deze onbevuild en onbeschadigd terugbezorgen op het afgesproken tijdstip. De gebruiksmodaliteiten worden vermeld bij de productbeschrijving en dienen zorgvuldig nageleefd te worden

Bij het aangaan van de huur wordt u dan ook een waarborgsom gevraagd in een redelijke verhouding tot de vervangingswaarde. Wanneer een schade deze waarborgsom overstijgt dient de huurder het resterende saldo onmiddellijk te voldoen 

 

Lees ook onze Algemene Voorwaarden