Consult our Rental Catalogue for the rent of backdrops, props and party-packs

Finding what you are looking for ...

 

(Go straight to CATALOGUE)

 

In onze Verhuur Cataloog kan u zoeken op Event-Thema (fotomenu); per Themagroep of Productcategorie (respectieve menulijsten)

Vrijwel alle decorstukken, rekwisieten, meubilair, spelattributen, etc. zijn verkrijgbaar in losse verhuur. Deze artikelen worden in de Cataloog aangeduid met ‘HUUR’

Het ruime verhuurassortiment wordt verder aangevuld met een aantal (feest) artikelen voor eenmalig gebruik. Deze worden in de Cataloog aangeduid met ‘KOOP’  

 

Prijzen en Condities

alle op deze website opgegeven prijzen zijn exclusief BTW

 

'Uit Afhaalmagazijn'

Alle zaken 'Uit Afhaalmagazijn', die u dus zelf dient af te halen (of laten afhalen), huurt u aan een vast forfait dat geldt voor een afhaalperiode. Een normale afhaalperiode bedraagt in principe maximaal drie dagen, maar wij zijn daar flexibel in en zien niet op een dagje wanneer dat u beter uitkomt. Wel vragen wij om goed af te spreken en het overeengekomen tijdstip voor de afhaling en het terugbrengen stipt na te leven, zodat wij op onze beurt onze verplichtingen naar de andere huurders toe kunnen nakomen

Artikelen 'Uit-Afhaalmagazijn' worden door ons niet geleverd of teruggehaald. Indien u niet met eigen (of gehuurd) transport ophaalt, dient u dus zelf een bekwame transporteur aan te stellen die de gemaakte afspraken naleeft. Indien gewenst kunnen wij u voor grotere bestellingen een gespecialiseerde verhuisfirma aanraden waar we goede ervaringen mee hebben. 

Vergeet niet eventuele beschadigingen op het vervoersdocument te noteren wanneer u het transport door derden laat uitvoeren.

Afhalen en terugbrengen kan enkel in ons afhaalmagazijn Lierselei 126 (Oost) Malle

Meer over dit alles leest u in de sectie Transport & Montage 

 

Wanneer u voor langere termijn wenst te huren, bv. voor een toneelopvoering, het inrichten van een etalage of een ontspanningsruimte, gelden aangepaste tarieven. Gelieve ons hiervoor te contacteren op info@inspirationdecors.be

 

'Speciaal Transport & Montage'

Ook grotere decorsstukken proberen wij zo simpel mogelijk te moduleren, zodat u deze met een minimum aan handigheid toch zelf kan afhalen en opstellen. Maar bepaalde delicate en/of complexe artikelen kunnen niet zelf worden afgehaald en dienen dan ook uitsluitend door vakkundig personeel vervoerd en ge(de)monteerd.

Deze artikelen hebben meestal een naakte huurprijs per dag en worden in de Cataloog aangeduid met ‘+ transport’. De logistieke (meer)kost wordt beïnvloed door diverse factoren (afstand/aantal/tijdstip/…) en wordt geval per geval berekend. Indien de huurder een handje toesteekt bij de op- en afbouw zijn de montagekosten doorgaans wel reeds inbegrepen. Meer hierover leest u in de sectie Transport & Montage  

 

Aanwezigheid op uw Evenement

Het is mogelijk - en in een beperkt aantal gevallen zelfs verplicht - om via ons ook personeel te boeken dat aanwezig zal zijn op uw evenement. het handelt hier dan voornamelijk om  toezichtpersoneel dat specifiek instaat voor de door ons geleverde attracties

De prijs per uur voor fysieke aanwezigheid is wederom afhankelijk van een aantal zaken (verplaatsingskosten, aantal operatoren, tijdstip, aantal uren, …) en wordt geval per geval bekeken. Na ontvangst van uw aanvraag bekomt u hiervoor een uitgewerkte (vrijblijvende) offerte

 

Waarborgsom

Uiteraard dient u ‘als een goed huisvader’ zorg te dragen voor de artikelen die u in huur neemt en moet u deze onbevuild en onbeschadigd terugbezorgen op het afgesproken tijdstip. De gebruiksmodaliteiten worden vermeld bij de productbeschrijving en dienen zorgvuldig nageleefd te worden.

Bij het aangaan van de huur wordt u een waarborgsom gevraagd in een redelijke verhouding tot de vervangingswaarde. Wanneer een schade deze waarborgsom overstijgt dient de huurder het resterende saldo onmiddellijk te voldoen. 

Lees ook onze Algemene Voorwaarden

                              

Voor elk decorthema voorziet onze verhuurpool in de nodige decorstukken en sfeerattributen, zoals houten decorwanden, extra grote decordoeken (bedrukt of beschilderd volgens thema), vrijstaande beelden en zetstukken, props en rekwisieten allerhande, … En uiteraard beschikken wij ook over de nodige montagematerialen, verlichting en apparatuur

Tevens bieden wij een uitzonderlijk ruim aanbod eye-catchers en spelattributen. Op basis van onze ervaring stelden wij zelf dan ook een aantal sfeerpakketten samen. Meer hierover in Beleving

 

Inspiration Decors : Your Inspiration 4 Party & Event