Wij proberen ons aanbod zoveel mogelijk te moduleren, zodat u makkelijk en voordelig met eigen vervoer kan afhalen ...

 

Zelf Afhalen

 

Zaken die u zelf afhaalt en terugbrengt - of waarvoor u zelf een transporteur aanstelt - huurt u aan een voordelig vast forfait dat geldt voor een afhaalperiode van maximum 3 opeenvolgende dagen (zie huur

Indien u langer wenst te reserveren maken we voor u desgevallend een aangepaste prijs. Wel vragen wij u om het overeengekomen tijdstip voor de afhaling en het terugbrengen stipt na te leven, zodat wij op onze beurt onze verplichtingen naar andere huurders kunnen nakomen

Afhalen/terugbrengen kan enkel in ons afhaalmagazijn Lierselei 126 (Oost) Malle en dient steeds met geschikt vervoer te gebeuren. Dwz voldoende laadruimte zodat de gehuurde goederen niet beschadigd worden; met adequaat (verhuis)materiaal om de goederen te verplaatsen, beschermen en vast te maken; in een waterdichte gesloten laadbak (geen open aanhangwagen ...); etc.

Artikelen 'Uit-Afhaalmagazijn' - in de Cataloog ook telkens aangeduid met 'Afhaal' - worden door ons niet geleverd. Indien u niet met eigen (of gehuurd) transport wenst op te halen mag u zelf een bekwame transporteur aanstellen die over aangepast vervoer en materiaal beschikt en die de gemaakte afspraken naleeft.

Vergeet niet mogelijke beschadigingen op het vervoersdocument te noteren wanneer u het transport door derden laat uitvoeren

 

Gesloten Aanhangwagen huren (rijbewijs B)

 

Voor kleinere volumes kan u bij ons een gesloten aanhangwagen huren aan een scherp dagtarief (momenteel 25€/dag + BTW)

Het betreft hier een zogenaamd 'ongeremde aanhangwagen met een MTM van maximum 750kg'. Onze aanhangwagen(s) mag/mogen uitsluitend gebruikt worden om de artikelen die u bij ons huurt te vervoeren. U mag deze aanhangwagen(s) met een lengte van 2,50m zelf trekken met een gewoon rijbewijs B. Om in orde te zijn met de wetgeving terzake dient u enkel een kopie van uw eigen nummerplaat mee te brengen. Indien u nog geen kopie van uw nummerplaat heeft kan u deze door ons laten aanmaken (15€) 

Reserveren kan via deze link

 

Logisiteke Partners

 

Voor grotere bestellingen (minimaal 400€ + BTW) kan u desgevallend beroep doen op een logistieke partner die vertrouwd is met onze artikelen. Hou daarbij wel in gedachte dat deze bij het bepalen van de transportkost in totaal vier maal de afstand moet afleggen (brengen en terug ophalen, telkens heen en weer). Dit is trouwens ook de reden waarom leveringen beneden de 400€ commercieel niet realistisch zijn ...

Onze logistieke partners leveren enkel op vlot toegankelijke plaatsen. In geval van hindernissen (dorpels, trappen, smalle doorgangen, onverharde weg, ...) dient u zelf voor de nodige mankracht te zorgen om de stukken onverwijld ter plaatse te brengen en terug op te laden. Wachttijd wordt aangerekend per beginnend uur en gaat in een kwartier na aanmelden

Afwijkingen op voorgaande paragraaf zijn enkel mogelijk indien expliciet vermeld in de offerte 

Afhankelijk van het artikel zal onze logistieke partner ook instaan voor de eventuele (de)montage ter plaatse - zie in dit verband bv transportmogelijkheden mbt Settings & Sokkels

 

Speciaal Transport & Montage 

 

Ook grotere decors proberen wij simpel en modulair uit te werken, zodat u deze met een minimum aan handigheid zelf kan opstellen. Maar een beperkt aantal delicate en/of complexe artikelen kunnen vanuit hun aard niet zelf afgehaald worden. Het vervoer en de eventuele opstart en (de)montage hiervan gebeurt uitsluitend door logistiek personeel dat hiervoor opgeleid is

Deze artikelen worden in de Cataloog aangeduid met ‘+transport' en indien dit verplicht is ook met '+bediening'. De logistieke kost hieraan verbonden wordt beïnvloed door diverse factoren (afstand, tijdstip, duur, in combinatie met andere gehuurde artikelen, etc …) en wordt geval per geval berekend. Indien de huurder een handje toesteekt bij de op- en afbouw zijn de (de)montagekosten meestal wel reeds in de huurprijs begrepen 

 

Zelf afhalen gaat makkelijk en voordelig. Indien gewenst kan u hiervoor bij ons een gesloten aanhangwagen (rijbewijs B) huren. Voor grotere bestellingen (min 400€ + BTW) en speciaal transport kan u desgevallend beroep doen op onze logistieke partners