Bediening/Toezicht

prijs aan te vragen
logo zonder titel

U kan bij ons opgeleid personeel inhuren voor de bediening van de attracties die u bij ons huurt. Deze personen zullen tevens toezien op de goede werking ervan en waar nodig de gepaste actie ondernemen. Voor sommige attracties is dit verplicht - deze dragen de vermelding 'met bediening' - voor andere is dit een vrij te kiezen optie

De prijs per manuur is afhankelijk van het type attractie. De verplaatsingskosten worden berekend ifv uw specifieke vraag. Voor avondwerk, weekends en officiële feestdagen gelden aangepaste tarieven